Merkez : +90.332.3223900

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında İhtiyaçları Değerlendirmek Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında İhtiyaçları Değerlendirmek Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, hukuk uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk alanında Türkiye’deki yasal çerçeve ve Avrupa’daki en iyi uygulamalar hakkında ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirme…

TÜRKİYE ARABULUCU DERNEKLERİ ÇALIŞTAYININ 2. ANTALYA’DA YAPILDI

6325 Sayılı yasa ile hukuk sistemine kazandırılan Arabulculuk mesleğinin sorunlarını ve geleceğini müzakere edebilmek için ilki 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Arabuluculuk Derneklerinin 2. çalıştayı 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 23 Derneğin aktif…

TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ KATILIMCI KİTABI

Bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimine katılacak olan olan arabulucu adayları için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uluslararası uzmanlarının rehberliğinde ulusal uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Proje;…

ARABULUCULUKTAN YARARLANACAKLAR İÇİN REHBER – E-KİTAP

Bu kitap, arabuluculuktan faydalanacaklar için arabuluculuğu anlatmaktadır. Bu kitap, konuya ilgi duyanların yanı sıra, aralarında uyuşmazlık veya muhtemel uyuşmazlık bulunan ve arabuluculuğu duymuş, üzerinde düşünen veya arabuluculuğa yönlendirilen ve bu nedenle de arabuluculuk hakkında daha…

MAHKEME TEMELLİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ EL KİTABI

Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu el kitabı, proje paydaşları, pilot hâkimler, pilot adliye personeli, arabulucular, arabuluculuk dernekleri, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, ulusal uzmanlar, T.C. Adalet…

ARABULUCULUKTA ETKİLİ TARAF VEKİLLİĞİ UYGULAYICI REHBERİ

Arabuluculuk, dünyada yaygın olarak kullanılan uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biridir. Tüm dünyada arabuluculuk sistemlerinin uygulanması ve hızla gelişmesi, farklı kültürel, geleneksel ve yargı sistemlerinde ortak kabul edilebilir bir çözüm yolu ile uyuşmazlıkların gönüllü, hızlı ve gizli…

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ – 2018

ÜCRET TARİFESİ ARABULUCULUK 2018

ZORUNLU ARABULUCULUKTA ANLAŞMA TUTANAĞI

7036 S. İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca sürdürülen zorunlu arabuluculuk faaliyetleri sonunda anlaşmaya varılması halinde düzenlenmesi ve icra edilebilirlik şerhine konu edilerek ilam niteliğinde belge hükmüne ulaşacak olan anlaşma belgesi örneği aşağıdadır. Metinde yer alan açık…

ZORUNLU ARABULUCULUKTA SON OTURUM TUTANAĞI

7036 S İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca yürütülen zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinde taraflarca anlaşmaya varılması veya varılamaması ya da taraflardan birisinin ya da her ikisinin müzakere randevusuna gelmemesi halinde tutulması zorunlu olan tutanak örneği aşağıdadır. Kullandığınız örneklerde…

ZORUNLU ARABULUCULUKTA ÜCRET SÖZLEŞMESİ

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sırasında taraflarca arabuluculuk ücretinin ödenmesine dair ilk oturum sırasında yapılması önerilen sözleşme örneği ekte sunulmaktadır. Taraflar bu sözleşme de yer alan ücretin son oturumda bir tarafça…