Merkez : +90.332.3223900

ARABULUCULUKTA ETKİLİ TARAF VEKİLLİĞİ UYGULAYICI REHBERİ

ARABULUCULUKTA ETKİLİ TARAF VEKİLLİĞİ UYGULAYICI REHBERİ

Arabuluculuk, dünyada yaygın olarak kullanılan uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biridir.

Tüm dünyada arabuluculuk sistemlerinin uygulanması ve hızla gelişmesi, farklı kültürel, geleneksel ve yargı sistemlerinde ortak kabul edilebilir bir çözüm yolu ile uyuşmazlıkların gönüllü, hızlı ve gizli olarak giderilmesi her alanda cazipliğini göstermektedir.

Türkiye’de 2013 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile yasalarımızda yer alan arabuluculuk sistemi hızla gelişmektedir.

Bu kanun kapsamında; yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen iş veya işlemlerden doğan her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk yoluna başvurulabilmektedir. Ülkemizde, yalnız arabuluculuk sürecine başvuru talebi değil, aynı zamanda arabuluculukla çözümlenen uyuşmazlık sayısı da son yıllarda belirgin şekilde artmıştır.

Bununla birlikte; İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile birlikte iş hukuku uyuşmazlıklarında başvurulması zorunlu bir süreç haline gelmiştir.

Tüm bu gelişmeler yalnızca hukukçuları değil; arabuluculuk süreci birebir deneyimleyecek ve yararlanacak olan kişileri de etkilemektedir. Uygulama da hernekadar özellikle arabulucular için eğitimler düzenlenip, çeşitli kaynaklar üretilse de taraf vekilleri açısından kaynaklar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, Arabuluculuk sürecini deneyimleyecek olan taraf vekilleri için rehber niteliğinde çok özel bir kaynak olan “Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği” adlı kitabın çevirisinin pratikte tarafların süreçle ilgili zihninde oluşan sorulara yanıt verebilecek önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum.

Uzun yıllar Birleşik Krallıkta arabuluculuk yapan, deneyimli arabulucu ve eğitmen Andrew Goodman kitabında birebir İngiltere örneklerini üzerinden arabuluculuk süreci ile ilgili deneyimlerini paylaşsa da, bu deneyimler Türkiye gibi arabuluculuk süreci yeni gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalara ışık tutacaktır. Aynı zamanda, arabuluculuk sürecinin uygulamada çeşitlilik gösterse de, özünde dikkat edilmesi gereken noktaların tüm dünya genelinde benzer nitelikte olduğu da görülmektedir.

Kitabı indirmek için üzerine tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir