Merkez : +90.332.3223900

MAHKEME TEMELLİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ EL KİTABI

MAHKEME TEMELLİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ EL KİTABI

Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Bu el kitabı, proje paydaşları, pilot hâkimler, pilot adliye personeli, arabulucular, arabuluculuk dernekleri, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, ulusal uzmanlar, T.C. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve UYAP ekipleri ile gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılar ile Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) uluslararası uzmanları ve proje ekiplerinin pilot adliyelere yaptıkları mahkeme temelli arabuluculuk uygulamalarını izleme ziyaretlerinden elde edilen bulgular ve değerlendirmeler ile Arabuluculuk temel veri çalışmasından çıkan sonuçların incelenmesi sonucunda geliştirilmiştir.

El kitabının hazırlanmasında, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen proje kapsamında Avrupa Konseyi Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) uzmanı Sn. Jeremy Tagg, T.C. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde etkin teknik destek sağlamıştır.

Proje çalışmasının bir ürünü olan bu el kitabında kısa, kolay anlaşılır ve mahkeme temelli arabuluculuk sistemine ilişkin bilgiler verilerek, yol gösterici bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

El kitabı üç ana bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde mahkeme temelli arabuluculuk sürecinin ilk basamağı olan hâkimlerin tarafları arabuluculuğa yönlendirmesine ilişkin temel bilgiler ve göstergeler yer almaktadır.

İkinci bölümde mahkeme temelli arabuluculuk süreci ve işleyişi ile adliyedeki büroların rolleri ve işleyişlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Üçüncü bölüm ise eklerden oluşan modüler bir yapıya sahip olup, mahkeme temelli arabuluculuk sürecinde hâkimlerin, arabuluculuk hizmetlerinde görev yapan adliye personelinin ve arabulucuların yararlanabilecekleri rehber bilgiler ile kullanılabilecekleri örnek formlar, tutanaklar ve belgeler yer almaktadır.

El kitabında, yer alan kimi bilgiler, örnek formlar veya belgeler belli bir süre sonra arabuluculuk uygulamalarında yapılacak düzenlemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir veya mevzuat değişikliği süreci içinde değiştirilebilir. Bu nedenle, kitapta önerilen tüm belgelerin rehber olması amacıyla hazırlandığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer yandan mahkeme temelli arabuluculuk sürecinde değişmeyecek olan temel varsayımlar ise; hâkimlerin arabuluculuk konusunda bilgi verebilir yetkinlikte olması ve arabuluculuğa uygun davalarda tarafları arabuluculuğa başvurmaya davet edebilmesi ve/ veya davayı arabuluculuğa sevk edebilmesidir.

Arabuluculuk konusunda çalışan adliye personelinin de arabuluculuk konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması ile doğrudan veya hâkim teşvikiyle gelen arabuluculuk baş- vurularını doğru ve etkin bir şekilde arabuluculuk sürecine yönlendirmesi, takip etmesi ve gerekli işlemleri yapması beklenmektedir. Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk yönteminin Türk adalet sisteminde uygulamaya konması oldukça yeni olmasına rağmen, hızlı bir ilerleme göstermiş- tir. Uyuşmazlıkların dostane yollarla çözümü kültürünün yerleşmesinde, mahkeme temelli arabuluculuk, diğer bir deyişle dava sürecinde hâkim teşvikiyle arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesinde hâkimlere, adliye personeline, arabuluculara ve adalet sisteminde yer alan tüm aktörlere önemli roller düşmektedir.

Kitabı indirmek için üzerine tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir