Merkez : +90.332.3223900

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında İhtiyaçları Değerlendirmek Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında İhtiyaçları Değerlendirmek Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

AB Proje Yuvarlak Masa Toplantısı

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, hukuk uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk alanında Türkiye’deki yasal çerçeve ve Avrupa’daki en iyi uygulamalar hakkında ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirme analizi ve uzman incelemesi yürütmektedir. Bu uygulama kapsamında, ayrıca tahkim uygulamasının genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Bu kapsamda daha önce İstanbul ve Ankara’da düzenlenen saha değerlendirme toplantıları ve ziyaretlerinden elde edilen bulgularla ilgili olarak, 9-10 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Avrupa Konseyi uluslararası uzmanları Sn. Nina Bettetto ve Sn. Maria Oliveira ve yerel uzman Sn. Mustafa Erkan, Türkiye’de arabuluculuk ve tahkim konusunda mevcut yasal çerçevenin uluslararası standartlarla uyumlu hâle getirilmesi için önerilen yasa değişiklikleri ve tavsiyeleri ile ilgili bir sunum yaptı. Toplantı kapsamında ayrıca zorunlu arabuluculuk, aile arabuluculuğu ve arabuluculuk merkezlerinin yasal statüsü ve kurumsallaşmasına odaklanan taslak ihtiyaç analizi raporunun ilk bulguları, ilgili paydaşlarla paylaşıldı. Bununla birlikte, Türkiye’de tahkimin tasarımı ve mevcut durumu ile ilgili saha değerledirme toplantılarında edinilen bulgular ele alındı.

Ön bulgular, iki odak grup toplantısında derinlemesine incelendi.

Toplantı, Adalet Bakanlığı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), TOBB UYUM, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği, Yargıtay Hukuk Dairesi, TBB Eğitim Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi temsilcileri ile aile mahkemesi hâkimleri, sulh hukuk mahkemesi hâkimleri, arabuluculuk bürosu personeli, akademisyenler ve arabulucular, Avrupa Konseyi yerel ve uluslararası uzmanları ile Avrupa Konseyi personeli olmak üzere yaklaşık 55 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Yuvarlak masa toplantısının sonuçları ve tavsiyeleri, arabuluculuk kurumunun daha etkili ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak olan gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması hususunda Adalet Bakanlığının çalışmalarına katkı sağlayacak, taslak ihtiyaç analizi raporuna dahil edilecektir.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı – Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Projenin son faydalanıcı kurumudur. Merkezi Finans ve İhale Birimi, sözleşme makamıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir