Merkez : +90.332.3223900

TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ KATILIMCI KİTABI
TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ KATILIMCI KİTABI

Bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimine katılacak olan olan arabulucu adayları için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uluslararası uzmanlarının rehberliğinde ulusal uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Proje;…

ARABULUCULUKTAN YARARLANACAKLAR İÇİN REHBER – E-KİTAP

Bu kitap, arabuluculuktan faydalanacaklar için arabuluculuğu anlatmaktadır. Bu kitap, konuya ilgi duyanların yanı sıra, aralarında uyuşmazlık veya muhtemel uyuşmazlık bulunan ve arabuluculuğu duymuş, üzerinde düşünen veya arabuluculuğa yönlendirilen ve bu nedenle de arabuluculuk hakkında daha…

MAHKEME TEMELLİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ EL KİTABI

Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu el kitabı, proje paydaşları, pilot hâkimler, pilot adliye personeli, arabulucular, arabuluculuk dernekleri, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, ulusal uzmanlar, T.C. Adalet…