Merkez : +90.332.3223900

ZORUNLU ARABULUCULUKTA ANLAŞMA TUTANAĞI
ZORUNLU ARABULUCULUKTA ANLAŞMA TUTANAĞI

7036 S. İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca sürdürülen zorunlu arabuluculuk faaliyetleri sonunda anlaşmaya varılması halinde düzenlenmesi ve icra edilebilirlik şerhine konu edilerek ilam niteliğinde belge hükmüne ulaşacak olan anlaşma belgesi örneği aşağıdadır. Metinde yer alan açık…

ZORUNLU ARABULUCULUKTA SON OTURUM TUTANAĞI

7036 S İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca yürütülen zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinde taraflarca anlaşmaya varılması veya varılamaması ya da taraflardan birisinin ya da her ikisinin müzakere randevusuna gelmemesi halinde tutulması zorunlu olan tutanak örneği aşağıdadır. Kullandığınız örneklerde…

ZORUNLU ARABULUCULUKTA ÜCRET SÖZLEŞMESİ

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sırasında taraflarca arabuluculuk ücretinin ödenmesine dair ilk oturum sırasında yapılması önerilen sözleşme örneği ekte sunulmaktadır. Taraflar bu sözleşme de yer alan ücretin son oturumda bir tarafça…

ZORUNLU ARABULUCULUK İLK OTURUM TUTANAĞI

7036 S. Kapsamında zorunlu arabuluculuk sırasında ilk oturumda tanzim edilmesi zorunlu bulunan tutanak örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tutanak örneğinde açık renkle yazılan yerlerin gerekli düzenlemelerine dikkat edilmesi önerilir. 001 – ZORUNLU ARABULUCULUK İLK OTURUM TUTANAĞI

ZORUNLU ARABULUCU TALEP DİLEKÇESİ

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca taraflar dava şartı olan zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak için aşağıda bulunan dilekçeyi tanzim ederek adliyelerde bulunan Arabuluculuk Bürosuna (olmayan yerlerde Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) başvurabilirler. 000-1 –…

ZORUNLU ARABULUCULUKTA ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca taraflar dava şartı olan zorunlu arabuluculuk yoluna giderlerken birlikte üzerinde anlaştıkları bir arabulucuyu aşağıdaki tutanak ile belirleyerek Arabuluculuk Bürosuna (olmayan yerlerde Sulh Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) müracaat ederlerse seçtikleri…