Merkez : +90.332.3223900

TÜRKİYE ARABULUCU DERNEKLERİ ÇALIŞTAYININ 2. ANTALYA’DA YAPILDI
TÜRKİYE ARABULUCU DERNEKLERİ ÇALIŞTAYININ 2. ANTALYA’DA YAPILDI

6325 Sayılı yasa ile hukuk sistemine kazandırılan Arabulculuk mesleğinin sorunlarını ve geleceğini müzakere edebilmek için ilki 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Arabuluculuk Derneklerinin 2. çalıştayı 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 23 Derneğin aktif…

TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ KATILIMCI KİTABI

Bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimine katılacak olan olan arabulucu adayları için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uluslararası uzmanlarının rehberliğinde ulusal uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Proje;…

ARABULUCULUKTAN YARARLANACAKLAR İÇİN REHBER – E-KİTAP

Bu kitap, arabuluculuktan faydalanacaklar için arabuluculuğu anlatmaktadır. Bu kitap, konuya ilgi duyanların yanı sıra, aralarında uyuşmazlık veya muhtemel uyuşmazlık bulunan ve arabuluculuğu duymuş, üzerinde düşünen veya arabuluculuğa yönlendirilen ve bu nedenle de arabuluculuk hakkında daha…

MAHKEME TEMELLİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ EL KİTABI

Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu el kitabı, proje paydaşları, pilot hâkimler, pilot adliye personeli, arabulucular, arabuluculuk dernekleri, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, ulusal uzmanlar, T.C. Adalet…

ARABULUCULUKTA ETKİLİ TARAF VEKİLLİĞİ UYGULAYICI REHBERİ

Arabuluculuk, dünyada yaygın olarak kullanılan uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biridir. Tüm dünyada arabuluculuk sistemlerinin uygulanması ve hızla gelişmesi, farklı kültürel, geleneksel ve yargı sistemlerinde ortak kabul edilebilir bir çözüm yolu ile uyuşmazlıkların gönüllü, hızlı ve gizli…