Merkez : +90.332.3223900

KAUÇD

Dünyada iletişimin kolayca yapılabilir hale gelmesi, küreselleşme ve globalleşmenin getirdiği ticari faaliyetlerdeki artışlar ve evrensel sınırlara taşımalar, ülke içerisindeki nüfusun artışı ile birlikte gelen sorunların alternatif olarak çözümü için hukuk sistemleri içerisinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin uygulanması ihtiyacı da hızla artmaktadır.

Alternatif Çözüm Yöntemleri içerisinde Ceza Hukukunda UZLAŞMA, Özel Hukuk dallarında ARABULUCULUK ve TAHKİM hızla öne çıkmaktadır.

Sürecin hukuk sistemimize girişinde gerek uygulayıcılar ve gerekse uygulamanın taraflarının bu yenilikçi çözüm yöntemleri hakkında donanımlı hale gelmesi uygulamanın başarılı olması kaçınılmaz bulunmaktadır.

Bu gerekçelerle Konya ilinde Arabulucu olan kurucu üyelerin bir araya gelmesi ile KONYA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ DERNEĞİ 07 Aralık 2017 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin amaçları arasında ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayan İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk döneminde işveren ve işçilerin sağlıklı biçimde hizmet alabilmesi için arabuluculara gerekli kaynakların sağlanması, eğitimlerinin güncellenerek sürdürülmesi, faaliyetlerin sunulacağı mekanların temin edilmesi ve sağlıklı biçimde yönetilmesine katkıda bulunulması başta olmak üzere tahkim ve uzlaşma kapsamı ile birlikte diğer alanlarda Arabuluculuğun geliştirilmesi ve topluma kazandırılması projelerinde aktif görev alınması düşünülmüştür.

Derneğimiz ilimizde ve ülkemizde bu alanlarda yapılan tüm faaliyetlerin izlenmesi, üyelerine raporlanması, materyallerin temin edilerek ulaştırılması, uluslararası entegrasyonun sağlanması gibi geniş bir alanda çalışmalarını sürdürmek üzere yola çıkmıştır.

“Hükümlerin en hayırlısı ve en faydalısı sulh’tür, barıştır” kelamından hareketle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm arayışlarının ülkemize, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza hızlı, ekonomik, gizli ve kalıcı çözümler üretmesi dileğiyle…

Nezih Dağdeviren

Dernek Başkanı